Inleiding Registreer Werksaamhede Reünie Naweek Galery Kontak Ons Media Nuus
Werksaamhede
Klasreünies
Klasreünies van 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 en 70 jaar word jaarliks deur die koördinering van Oranje Reünie tydens die skoolverjaarsdag in April gehou.

Vir meer inligting gaan na "Reünie Naweek" - Skakel

Gauteng en Wes-Kaap Reünies
Oud-Oranjes daag jaarliks met albums vol kosbare herinneringe by die takreünies op in Gauteng, die eerste Saterdag in Augustus en in die Wes-Kaap die laaste Saterdag in Augustus.

Reünie-takke
Oranje Reünie het tans twee takke in die Wes-Kaap en in Gauteng.

Kontak gerus die Reünievoorsitter indien jy 'n tak in jou omgewing wil stig: christastrydom@mweb.co.za of 083 265 2441

Wes-Kaap Reünie
Andrea Leeuwner
(s) 082 925 1814
andrea.leeuwner@carat.com

Elke laaste Saterdag in Augustus.

Gauteng Reünie
Annegret Lombard (1995)
Posbus 79 Cramerview 2060

(s) 083 427 3977
omsgauteng@gmail.com

Terwyl ons hierdie naweke in die goeie verlede kuier, moet ons as oud-Oranjes ook dink aan die toekoms van ons Alma Mater. Om hierdie rede bied Oranje Reünie gedurende die jaar verskeie funksies by die skool aan.

Graad 8's besoek Onze Rust
Oranje Reünie neem jaarliks die graad 8's as deel van die oriĆ«ntering na Onze Rust, die geskiedkundige woning van ons stigter, Pres. MT Steyn. Hier lee die graad 8's van Pres. Steyn se stigtersideaal, besoek onder andere die president se studeerkamer en slaapkamer. Stap na die Boom van Sameswering en die blokhuis. Dis tradisie om soos van ouds in die yskoue swembad te swem en waatlemoen te eet.

Matriektee
Bestaande tradisies word voorgesit met die aanbieding van die jaarlikse matriektee om die graad 12's te verwelkom as amper oud-Oranjes. 'n Oud-Oranje spreker word genooi om die matrieks toe te spreek. Blomme met goeie wense word in die eksamenlokaal geplaas.

Graad 7-funksie
Met die graad 7-funksie word die leerlingraad van die Sekondêre Skool genooi om die graad 7's in te lig oor die verskillende aktiwiteite van die HoĆ«rskool. Sportliedjies word gesing en die kreet word geskree.

Graad R-funksie
Groot opgewondenheid heers jaarliks onder die kleuters met die Graad R-funksie in Augustus. Die drie eende van Oranje se skoolwapen kom kuier om hulle te vertel van die groot skool.

Nuusbrief
Oranje Reünie stuur jaarliks 'n nuusbrief uit aan al die lede op die adreslys. Die nuusbrief sal voortaan op die webtuiste gelees kan word. Slegs persone wie se ledegeld betaal is, sal van die fasiliteit gesbruik kan maak. Nuus sal voortaan baie meer gereeld gelees kan word. 'n Vereenvoudige nuusbrief sal steeds jaarliks aan die lede gestuur word wat nie toegang tot die internet het nie.

Dit bly steeds Oranje Reünie se grootste doelwit om soveel as moontlik betaalde lede met korrekte kontakbesonderhede te hê.

Oranje Reünie hou tred met die ontwikkeling van ons Alma Mater.

Registreer omtoegang tot Nuusbrief te ontvang - "Registreer" Skakel

ORANJE dink VOORUIT! ORANJE loop VOORUIT!
ORANJE groei VOORUIT!
 

Klasreünies word gereël deur die sameroeper van elke jaargroep.

1944 : Christa Strydom
(s) 051-436 6930 of 083 265 2441

1954 : Trix Slabber(Cronje)
(s) 051-436 7763

1964 : Kotie Pieterse (Fourie)
(s) 012-991 8385 of 082 373 4653 of kotiep@vodamail.co.za

1974 : Alta vd Walt( Bruwer)
(s) 083 952 4308 of bruwerkweker@ mweb.co.za

1984 : Nella-Marie Venter(Kotze)
(s) 022-921 2085 of 082 927 0504 of venter@ghcitrus.com

1989 : Annalize Pauw (Coetzee)
(s) 082 463 0731 of mikstok@gmail.com

1995 : Jana Burger
(s) 083 708 4318 of jana@hvprok.co.za

2004 :Ize-Marie Roberts(Van der Merwe)
(s) 072 269 0214 of izevdm@gmail.com

2009 : Chantal Caroll
(s) 072 594 8984 of via facebook


Inleiding    |    Werksaamhede    |    Reünie Naweek    |    Galery    |    Registreer    |    Nuus    |    Preprimêr Skool    |    Primêre Skool    |    Sekondêre Skool    |    Kontak Ons

Designed & developed by Seven Lemons Design Studio
Copyright © 2012. All rights reserved.