Inleiding Registreer Werksaamhede Reünie Naweek Galery Kontak Ons Media Nuus
Reünie naweek
Die Reünie-naweek vind jaarliks gedurende die skool se verjaarsdagvieringe plaas. Dit is altyd die eerste Vrydag van die tweede kwartaal van skole in die Vrystaat.

Program vir naweek
Vrydag: 11 April 2014
 • Funksie by die Vrouemonument om 09:30.
 • Tee direk na monumentfunksie by die Rachel Steynsaal
 • Besigtigingstoer van die skool deur mej. Matthee na afloop van tee.
Saterdag: 12 April 2014
 • Tenniswedstyrd Oranje vs Oud-Oranjes om 08:00
  - Kontak Elisca Buys 083 311 6618
 • Netbalwedstryd op onderste netbalbane - Oranje vs Oud-Oranje
  - Kontak skool by 051 447 4681
 • Hokkiewedstryd - Oranje vs Our-Oranje op Astro
  - Kontak Lucia Theron 083 784 6096
 • Reünie-ontbyt in Joostehuis om 10:30. Koste is R120.00.
 • Spesifieke jaargroepe bespreek vir die ontbyt by hulle sameroeper.

Alle ander oud-Oranjes bespreek by die Voorsitter van Oranje Reünie:
christastrydom@mweb.co.za of 083 265 2441.

Sondag: 13 April 2014
'n Spesiale erediens van 30 minute word om 08:00 vir Oranje, alle oud-Oranjes en hulle gesinne in die Klipkerk gehou. Die kore van beide skole tree by die diens op.

Vrydag-en Saterdagaand word spesiale funksies vir jaargroepe deur die sameroeper gereël. Kontak haar vir meer inligting.

Alle ander oud-Oranjes word uitgenooi om jaarliks die monumentfunksie, reünieontbyt en dankdiens by te woon. Kontak die Voorsitter van Oranje Reünie vir meer inligting by 083 265 2441 of christastrydom@mweb.co.za.

Baie dankie!

Klasreünies
Funksie by die Vrouemonument
Die Reünienaweek begin met die funksie by die Vrouemonument, wat steeds vir elke oud-Oranje 'n besondere belewenis bly. Kranse word deur die verskillende groepe gelê met eer aan die kosbare herinneringe van gister, met trots en dankbaarheid vir die Oranje van vandag en met geloof en moed om in die toekoms steeds Vooruit te stap.

Tee in die Rachel Steynsaal
Na afloop van die verrigtinge by die Vrouemonument drink alle oudleerders en die personeel van die Sekondêre Skool en Primêre Skool saam tee in die Rachel Steynsaal by die skool.

Besigtigingstoer van die skool
Mej. Mariehetta Matthee neem oud-Oranjes op 'n interessante toer van die skoolterrein en koshuise na afloop van die teedrinkgeselligheid. Oud-Oranjes is jaarliks verstom oor die reuse vooruitgang by die skool.

Reünie-ontbyt
Gedurende die Reünienaweek word 'n laatontbyt Saterdagoggend aangebied. Klasse sit bymekaar en kuier saam met hulle maats en oudonderwyseresse in Joostehuis se mooi eetkamer met die aangrensende lapa.

Funksies in klasverband vind Vrydag– en Saterdagaand plaas.
 

Elke klas reël funksies vir die Vrydag- en Saterdagaande, kontak die sameroeper van u klasreünie in die verband.

1944 : Christa Strydom
(s) 051-436 6930 of 083 265 2441

1954 : Trix Slabber(Cronje)
(s) 051-436 7763

1964 : Kotie Pieterse (Fourie)
(s) 012-991 8385 of 082 373 4653 of kotiep@vodamail.co.za

1974 : Alta vd Walt( Bruwer)
(s) 083 952 4308 of bruwerkweker@ mweb.co.za

1984 : Nella-Marie Venter(Kotze)
(s) 022-921 2085 of 082 927 0504 of venter@ghcitrus.com

1989 : Annalize Pauw (Coetzee)
(s) 082 463 0731 of mikstok@gmail.com

1995 : Jana Burger
(s) 083 708 4318 of jana@hvprok.co.za

2004 :Ize-Marie Roberts(Van der Merwe)
(s) 072 269 0214 of izevdm@gmail.com

2009 : Chantal Caroll
(s) 072 594 8984 of via facebook


Inleiding    |    Werksaamhede    |    Reünie Naweek    |    Galery    |    Registreer    |    Nuus    |    Preprimêr Skool    |    Primêre Skool    |    Sekondêre Skool    |    Kontak Ons

Designed & developed by Seven Lemons Design Studio
Copyright © 2012. All rights reserved.