Oranje Preprimêr Banner

Nuusbrief van Oranje Preprimêr

Header Shadow

Eerste Kwartaal


Liewe Ouer(s)

Na 'n heerlike vakansie en Kerstyd wens ons u almal 'n voorspoedige 2010 toe. Mag hierdie jaar vir u een en almal saam met u kleuter, 'n aangename jaar wees by Oranje Preprimêre skool. Ons hoop u sal baie gelukkig wees by ons. Aan alle nuwe ouers, 'n spesiale woord van welkom. Dit is vir ons 'n voorreg om te kan deel in die opvoeding van u kind.

Ouers, ons as onderwyspersoneel nooi u vriendelik uit om ons te besoek en navraag te doen oor u kleuter se aanpassing en ontwikkeling . Die onderwyspersoneel werk (addisioneel) in die middae, juis met die doel om met u verder kennis te maak.

Maak net vooraf seker watter juffrou die betrokke middag werk. Saam met die onderwyspersoneel is daar drie Assistent-dames wat help met u kleuter se opvoeding, versorging en toesig gedurende die kwartaal en vakansietyd.

Hulle is Mev. Sandra Els, Mev. Tokkie van der Westhuizen en Mej. Lanél Pietersen Ons sekretaresse is elke dag gedurende die kwartaal tussen 7:15 en 13:15 en een middag per week beskikbaar vir kantoornavrae en betalings. Sy sal slegs sekere tye tydens die skoolvakansies beskikbaar wees. Lees asseblief vroegtydig hierdie kennisgewing teen die einde van die kwartaal. U kan ook afsprake by haar maak om die Hoof en personeel te spreek

Ons drie hulpdames, Mev. Gladys Koloti en Mev. Elizabeth Letebele asook Mev. Johanna Thys sorg vir die netheid van ons skool en deeltydse toesig van ons kleuters.

Ouers moet kennis dra dat daar wel 'n verskil is tussen dagmoeders, speelgroepe en Departementele Preprimêre skole. 'n Departementele Preprimêre skool is onderhewig aan Departementele vereistes en die onderwyspersoneel moet oor Preprimêre opleiding beskik. 'n Dubbele kwalifikasie word dus verwag.

Sterkte en voorspoed aan al die personeel en ouers vir hierdie kwartaal. Lekker werk!

Om meer te lees, druk hier

 
Header Shadow

Foto van Meisies Foto van Meisies Foto van Meisies Foto van Meisies
Tuisblad    |    Uit die Hoof se Kantoor    |    Klassies    |    Huishoudelike reëls    |    Fotogallery    |    Buitemuurs    |    Kontak Ons    |    Poseend    |    Site Map

Maintained by Andrew Jusjong
Copyright © 2017. All rights reserved.