Oranje Preprimêr Banner

Missie van Oranje Preprimêr

Header Shadow
Om onderwys, wat onderrig en opvoeding insluit, ingevolge die Wet aan kleuters te bied.

Om enige eiendom of inkomste ter bevordering van die kleuters wat die skool bywoon aan te wend en om die skool sonder enige winsmotief in stand te hou.

Om onderrig en opvoeding aan kleuters in die Afrikaanse taal te verskaf.

Bevordering van Christelike opvoeding.
 


Foto van Meisies Foto van Meisies
Tuisblad    |    Uit die Hoof se Kantoor    |    Klassies    |    Huishoudelike reëls    |    Fotogallery    |    Buitemuurs    |    Kontak Ons    |    Poseend    |    Site Map

Maintained by Andrew Jusjong
Copyright © 2017. All rights reserved.