Oranje Preprimêr Banner

Welkom by Oranje Preprimêr

Header Shadow
Hoewel die onderrigmetode by Oranje Preprimêr informeel is, vind dit binne 'n gestruktureerde dagprogram plaas, waar die klem op die totale ontwikkeling van die kleuter val.

Daar word baie aandag gegee en tyd ingeruim vir grootmotoriese ontwikkeling, fynmotoriese ontwikkeling, kognitiewe ontwikkeling, perseptuele ontwikkeling en sosio-ekonomiese ontwikkeling. Waarneming en assessering vind deurlopend en volgens die ontwikkelingstadium van elke jaargroep plaas. Ons leerders word ook volgens kriteria soos voorgeskryf deur die Departement van Onderwys geassesseer.

Ons Graad R-leerders volg 'n volledige stap-vir-stap program vir die Grondslagfase, wat gebaseer is op die Hersiene Nasionale Kurrikulum. Daar word ook 'n sifting vir skoolgereedheid gedoen.

Om meer to lees >>>
 

Klassies


Klik gerus op hierdie skakels vir meer inligting.

Leeus   Sebra   Kameelperde   Apies
Header Shadow
 

Algemeen

Algemeen Foto
Klik gerus op hierdie skakels vir meer inligting.
Lees Meer
 

Buitemuurse aktiwiteite

Buitemuurse Aktiwiteite
Klik gerus op hierdie skakels vir meer inligting.
Lees Meer
 

Foto van Meisies Foto van Meisies Foto van Meisies
Tuisblad    |    Uit die Hoof se Kantoor    |    Klassies    |    Huishoudelike reëls    |    Fotogallery    |    Buitemuurs    |    Kontak Ons    |    Poseend    |    Site Map

Maintained by Andrew Jusjong
Copyright © 2017. All rights reserved.