Oranje Preprimêr Banner

Welkom by Oranje Preprimêr

Header Shadow
In 1992, na die Kuratorium van die NG Kerk R25 000,00 beskikbaar stel, word die busloods en terreinbestuurder se huis omskep in 'n funksionele kleuterskool. So begin die geskiedenis van die C. & N. Preprimêre Skool as deel van die drie susterskole op die OMS-werf.

Die terrein word kleutervriendelik gemaak – giftige en gevaarlike plante word verwyder, die sandputte word gebou en die buiteapparaat word aangekoop. Mnre. Cobus Dreyer en Johan Potgieter maak rakke en bêrekassies. Hulle verf en lê teëls. Mev. Rensche Dreyer, die vakadviseur vir preprimêre skole, maak die gordyne, kussings en tafeldoeke.

13 Januarie 1993 is 'n spesiale dag in OMS se geskiedenis – ons eie Preprimêre skool word geopen. Sowat 15 kleuters meld aan en mev. Christa van Schalkwyk is in beheer. Mev. Christa van Schalkwyk is die onderwyseres en hoof, mev. Gladys Koloti is die hulpdame en mev. Nilia Fourie is die eerste dame verantwoordelik vir middagversorging. Die gebou was egter nog nie heeltemal gereed nie, daarom gaan die kleuters vir die eerste twee weke na Willows Preprimêr.

Om die skool aan die gang te kry, steek mev. Van Schalkwyk aanvanklik die hand diep in haar eie sak en sy trek geen salaris nie. Aan die einde van die eerste kwartaal is die finansies in plek en kan alle agterstallige uitgawes soos salarisse en persoonlike lenings afgelos word.

Op 12 Junie 1993, 'n uiters koue Saterdagoggend, vind die amptelike opening plaas. Dit word feestelik gevier met 'n sjampanje-ontbyt en 'n partytjie vir die kleuters. Onder die eregaste was mnr. Barend Wessels (Adjunkdirekteur van Onderwys), asook lede van die ad hoc komitee en mevv. Christa van Schalkwyk as skoolhoof en Marietjie Labuschagne as assistent.

Gedurende die vierde kwartaal 1993, vind onderhandelinge tussen Oranje-, Aliwalie Preprimêr en die Departement van Onderwys plaas om genoemde skole te amalgameer, met behoud van poste: Een vol pos (hoof) en 2 halwe poste (onderwyseresse).

Mevv. Edna Hefer (onderwyseres), Estelle Brink (onderwyseres), Johanna Thys (hulp) en die Aliwalie kleuters, meld die begin van die nuwe skooljaar in 1994 aan.

Januarie 1994 begin die skoolkwartaal met 4 onderwyseresse, 2 assistente en 3 hulpe saam met 110 kleuters. Nou is voldagonderwys en vakansiesorg ook moontlik.

Dis 'n skool waar almal saam kan speel, 'n vredesdroom waar al die kleuters van Oranje mekaar se anderswaardigheid sal respekteer. Dis die enigste Departementele Preprimêre Skool in Bloemfontein wat op dieselfde terrein as die Primêre en Sekondêre Skole is. Die skool bied 'n oorbruggingsjaar vir 5-jarige kleuters aan, waarin alle bevolkingsgroepe welkom is. Die onderwyspersoneel is ten volle gekwalifiseerde preprimêre onderwysers.
 

Klassies


Klik gerus op hierdie skakel vir meer inligting

Leeus   Sebra   Kameelperde   Apies
Header Shadow
 

Algemeen

Algemeen Foto
Klik gerus op hierdie skakel vir meer inligting
Lees Meer
 

Buitemuurse aktiwiteite

Buitemuurse Aktiwiteite
Klik gerus op hierdie skakel vir meer inligting
Lees Meer
 

Foto van Meisies Foto van Meisies Foto van Meisies Foto van Meisies
Tuisblad    |    Uit die Hoof se Kantoor    |    Klassies    |    Huishoudelike reëls    |    Fotogallery    |    Buitemuurs    |    Kontak Ons    |    Poseend    |    Site Map

Maintained by Andrew Jusjong
Copyright © 2017. All rights reserved.