Oranje Preprimêr Banner

Beheerliggaam by Oranje Preprimêr

Header Shadow
C.&N. Meisieskool Oranje het beheerliggame vir die Preprimêre, Primêre en Sekondêre Skole. Die beheerliggaam van Oranje Preprimêr word elke drie jaar demokraties verkies en bestaan uit ouers en verteenwoordigers van die leerkragte en personeel.

As beheerliggaam van Oranje Preprimêr glo ons dat ouerbetrokkenheid 'n belangrike deel uitmaak van ons skool. Saam met die leerkragte en personeel besin ons oor sake soos die skool se finansies, aanstelling van personeel, instandhouding en vernuwing van geboue en toerusting en aangeleenthede wat ouers en kinders direk raak.

Samewerking tussen die beheerliggame van die drie skole geskied op 'n gereelde grondslag. Dit bied die geleentheid vir ons ouers om, by Oranje as 'n geheel teenwoordig en betrokke te wees. As voorbeeld hiervan het die beheerliggaam vanaf 2008, in oorlegpleging met die Primêre en Sekondêre Skole, 'n 15 jaar-medalje ingestel vir leerders wat van die Preprimêre Fase tot Graad 12 op Oranje was. Ons hoop dat almal die voorreg sal hê om hierdie mylpaal te beleef.

Vanaf die eerste voorskoolse jare vorm ons kinders reeds deel van die ryke tradisies van een van die topskole in Suid-Afrika.

Kontak my gerus vir enige navrae by 082 454 5141 of johan@snymandebt.co.za

Johan Snyman
VOORSITTER
 

Foto van Meisies Foto van Meisies Foto van Meisies
Tuisblad    |    Uit die Hoof se Kantoor    |    Klassies    |    Huishoudelike reëls    |    Fotogallery    |    Buitemuurs    |    Kontak Ons    |    Poseend    |    Site Map

Maintained by Andrew Jusjong
Copyright © 2017. All rights reserved.