WISKUNDE

2016 was weereens ’n suksevolle jaar vir die Wiskunde Departement.  Met ’n gemiddeld van 67.3%  in die matriekeindeskamen beklee Oranje die tweede posisie in die Motheo-streek.   Die harde werk van die leerders en die toegewydheid van die onderwysers dra by tot  dié wenresep.  Die skool ontvang vir die derde agtereenvolgende jaar R 100 000 van die Onderwys Departement,aangesien die Wiskunde     onder die eerste vyf in die Vrystaat eindig

VAKONDERWYSERS:

Vakhoof:  Mej. A. Roodt

Gr 8  
Mej. A. Roodt
Mev. K van Eeden
Gr 9  
Mev. C. James
Mnr. S. Buys
Mev, T. Prinsloo
   
Gr 10  
Mev. H. Seyffert
Mej. A. Roodt
Mev. C. James 
Gr 11  
Mnr. S. Buys
Mej. A. Roodt
Mev. C. James 
Gr 12  
Mev. C. James
Mej. A. Roodt

 

Slaagvereistes:

Gr. 8 – 9       40%  (40% deurlopende evaluering en 60% eksamen)

Gr. 10 – 12   30%  (25% deurlopende evaluering en 75% eksamen)

Kurrikulum:

Gr 8 tot 12 volg die nuwe kurrikulum (CAPS) soos deur die Departement van Onderwys  voorgeskryf.

Die volledige kurrikulum is op die webtuiste van die Department van Onderwys beskikbaar.

Master Maths

Master Maths word in die middae in een van die skool se rekenaarsentrums aangebied.

Kontak mev. Carien James in dieverband.