Wiskunde Geletterdheid

DOEL VAN DIE VAK:

Die doel van hierdie vak is om die leerder toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om enige probleme op te los in enige konteks waarmee hulle mee te in die daaglikse lewe en in die werksplek te doen sal kry.

Die wiskundige inhoud van Wiskundige Geletterdheid is beperk tot daardie elementêre wiskundige konsepte en vaardighede wat relevant is om van getalle en scenario’s in die alledaagse lewens sin te- maak.

Matriekuislae 2013

Een en twintig  van die 67 leerders wat die vak neem, slaag die vak met  onderskeiding.  Die gemiddeld van die vak is 68%.

KURRIKULUM:

Gr 10 tot 12 volg die nuwe kurrikulum (CAPS) soos deur die Departement van Onderwys  voorgeskryf.

Die volledige kurrikulum is op die webtuiste van die Department van Onderwys beskikbaar.

VAKHOOF:   Mej. A. Roodt

VAKONDERWYSERS:

Gr. 10

Mev. K van Eeden

Mev.  T. Prinsloo

Gr. 11

Mev.  T. Prinsloo

Gr. 12

Mev.  T. Prinsloo

Mnr.    S. Buys