Verbruikerstudie

Hierdie vak bied aan die dogters verskeie moontlikhede vir die toekoms.

Dit is ’n opwindende vak met ’n verbruikers- en besigheidsbenadering.  Daar word groot klem geplaas op die ontwikkeling van entrepreneursvaardighede.

Onder leiding van mev. L. Botha en mej. L. Noomé volg ons die voedselproduksiebaan. Dit is vir die dogters ’n groot lekkerte om hulle eie kos te maak.

Gedurende die eerste kwartaal woon die gr. 11- en 12-leerders die Anchor-giskursus by waar hulle leer om basiese broodgeregte te maak. Daar word jaarliks ’n Verbruikerstudie-olimpiade geskryf waaraan alle gr. 12-leerders moet deelneem.

Ons wens vanjaar vir Tesmari Grové baie geluk met haar sewende plek in die Vrystaat in die 2016-verbruikerstudie-olimpiade.

Rig navrae oor die vak aan mev. L. Botha.

 

Vakhoof:  Mev. Lorraine Botha

 

Graad 11: Praktiese Assesseringstaak 1

2016-1

2016-32016-2

 

 

Graad 12: Finale Praktiese Asseseringstaak

2016-4 2016-6

2016-5

 

 Graad 11: Verjaardagkoeke

 

2016-9

2016-102016-11