VCSV

Bybelperiode:

Oranje het deurgaans op ’n Donderdagoggend ’n Bybelperiode waar tydens die hele skool  in kringe verdeel en dan ’n les doen wat deur die kringleiers aangebied word. Die kringleiers word weekliks toegerus om die Bybelstudie te lei .

 

VCSV-aande:

Die VCSV hou weeklikse byeenkomste in die aand, in die vorm van sprekers, groepoptredes, lofprysing en aanbidding, gebedsaande, besoeke van ander skole en uitreike.IMG_4331

 

Kampe:

  • Die jaarlikse OMS-Grey-takkamp vind in Maart plaas.
  • Kringleierskamp:  Die kringleierskamp waartydens die kringleiers opgelei word vind in Oktober plaas.

 

Hoogtepunte gedurende die jaar:

  • Jeugweek saam met Grey
  • Uitreikweek:  Verskillende instansies word besoek, fondse word ingesamel en goedere word uitgedeel om nood te verlig

 

Die VCSV  is 120 jaar oud! Om dit te vier het die hele skool saam gebid en dankie gesê dat ons nog vrylik en openlik Hom kan dien.

1

 

‘n Gebedsketting is gemaak deur die hele skool op die stoepe voor die klaskamers. Daar is saam gebid vir reën, die eksamen en ons land.

 

2017 vcsv3

2017 vcsv2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die VCSV het uitgereik na verskeie instansies.

Mamosa-Kleuterskool: 

 

2017 vcsv4

2017vcsv5

 

2017 vcsv6

 

Arbeidsgenot Primêre Skool:

2017 vcsv7

 

2017 vcsv8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOBO-Projek: Komberse is ingesamel en versprei na Lesotho en Torings van Hoop.

2017 vcsv102017 vcsv9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 vcsv11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampe: Kringleidsterkamp by Retiefkampterrein

2017 vcsv13

 

VCSV-aande

 

2017 vcsv14

2017 vscs15