Vakkeuses

Graad 8 & 9

 • Taal, Geletterdheid en Kommunikasie
  (Taal en kommunikasie sal steeds Afrikaans, Engels, Duits en Sotho insluit)
 • Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde en Wiskundige Wetenskappe
 • Natuurwetenskappe
 • Menslike- en Sosiale Wetenskappe
 • Kuns en Kultuur (Spraak & Drama en Kuns)
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Lewensoriëntering
 • Tegnologie

Alle leerareas is verpligtend, want ons volg die UGO-program wat reeds in die laerskool begin is.

Graad 10, 11 en 12.

Verpligte Vakke

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal Of Huistaal
  (Indien Daar Genoegsame Belangstelling Is)
 • Wiskunde Of Wiskundige Geletterdheid
 • Lewensoriëntering (2 Uur Per Week)

Keusevakke:

‘n Leerder kies een vak uit elke groep

 • Lewenswetenskap  |   Rekenaartoepassingstegnologie   |   Besigheidstudie   |   Kuns
 • Fisiese Wetenskap   |   Rekenaartoepassingstegnologie   | Drama   |   Verbruikerstudie
 • Rekeningkunde   |   Duits Tweede Addiionele Taal   |   Verbruikerstudie   |   Aardykskunde

Die vereistes vir vrystelling soos ons dit ken, bestaan nie meer nie. Musiek en Suid-Sotho Derde Taal kan in die middae geneem word.

Let Wel: Indien ‘n ekstra vak geneem word en dit val saam met een van die vakke in bogenoemde groepe, mag dit gebeur dat meer as een vak op ‘n dag geëksamineer word.

Verduideliking van “nuwe” vakke:

 • Lewenswetenskap – ou Biologie
 • Verbruikerstudie – ou Huishoudkunde
 • Besigheidstudie – ou Bedryfsekonomie
 • Fisiese Wetenskap – ou Skeinat
 • Rekenaartoepassingstegnologie – ou Rekenaartik