Vakkeuses

Graad 8 & 9

 • Taal, Geletterdheid en Kommunikasie
 • (Taal en Kommunikasie Sal Steeds Afrikaans, Engels en Duits Insluit).
 • Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde en Wiskundige Wetenskap
 • Natuurwetenskappe
 • Menslike- en Sosiale Wetenskappe
 • Kuns en Kultuur (Spraak en Drama, Kuns, Dans en Musiek)
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Lewensoriëntering
 • Tegnologie

Alle Leerareas Is Verpligtend.

 

Graad 10, 11 en 12.

VERPLIGTE VAKKE

 • Afrikaans (Huistaal) en Engels (1ste Addisionele Taal)                 
 • Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid              
 • Lewensoriëntering                                                                           

KEUSEVAKKE

‘n Leerder kies een vak uit elke groep.                                

 • Lewenswetenskappe             
 • Besigheidstudie 
 • Visuele Kuns

________________________________________________________

 • Fisiese Wetenskappe
 • Rekenaartoepassingstegnologie                
 • Dramatiese Kuns
 • Verbruikerstudie      

____________________________________________________

 • Rekeningkunde                     
 • Duits (Tweede Addisionele Taal)        
 • Verbruikerstudie
 • Geografie