Sosialewetenskap

Dit is ‘n kombinasie van Geskiedenis en Aardrykskunde. Dit behels die integrasie van drie basiese konsepte nl. :
  • Ondersoekvaardighede van die verlede en hede asook prosesse en die omgewing.
  • Kennis en begrip op geskiedkundige en omgewings vlak.
  • Interpretasie deur vraagstukke te ontleed.

Hierdie vak bied jou die geleentheid om jou kennis uit te brei, navorsing te doen en jou kreatiwiteit te ontwikkel in verdere studie in Geografie.

Klaswerk

In die begin van die leerders se hoërskoolloopbaan moet hul alreeds ‘n eie denkbeeldige nedersetting ontwerp en bou. Pragtige modelle en plakkate word ook deur die leerders voorgelê.

Leerkragte

swTans onderrig die volgende leerkragte die vak : Me. Rood, Jacobs en Cloete.