Sosialewetenskap

Dit is ’n kombinasie van die twee vakke:  Geskiedenis en Geografie.

Geskiedenis is die studie van verandering en ontwikkeling in die samelewing oor die tyd heen.

Dit is om te leer hoe om op ’n gedissiplineerde manier  oor die verlede en by implikasie die hede te dink.

Geografie is die studie van die menslike en fisiese omgewing. Dit help ons om die komplekse wêreld te verstaan. Temas wat ondersoek word,  is die atmosfeer, landvorme,  ekosisteme en die impak van  die mens op die aarde.

Kaartvaardighede hou verband met die  interpretasie van Topografiese en Ortofotokaarte.

Hierdie vak bied jou die geleentheid om jou kennis uit te brei, navorsing te doen en jou kreatiwiteit te ontwikkel in verdere studie in Geografie in

Graad 10-12.