Lewensoriëntering

Lewensoriëntering word aangebied deur mev. Herbst, mej. Steyn en mev. Brown.

Lewensoriëntering is gemoeid met leerders se vaardighede, kennis en waardes oor sosiale, persoonlike, intellektuele, emosionele en liggaamlike groei, asook met die verband tussen hierdie fasette. Lewensoriëntering gee leiding aan leerders en berei hulle voor op die lewe en al sy moontlikhede. Dit rus leerders spesifiek toe vir ’n suksesvolle en sinvolle lewe in ’n snelveranderde samelewing.

Die fokus is die ontwikkeling van die self in die samelewing. Dit bevorder selfmotivering en leerders hoe om doelwitte te stel, probleme op te los en om sinvolle besluite te neem. Hierdie persoonlike groei, vorm deel van die poging om ’n demokratiese samelewing, ’n produktiewe ekonomie en ’n verbeterde lewensgehalte te skep. Leerders word gelei om hulle volle potensiaal te ontwikkel. Hulle word geleenthede gebied om ingeligte besluite te neem ten opsigte van persoonlike en omgewingsgesondheid, studiegeleenthede en toekomstige loopbane.

Lewensoriëntering laat leerders toe om nuttige, sosiale interaksie te ontwikkel soos om ander se regte en waardes te respekteer. Dit moedig ook lewenslange deelname aan ontspannings- en fisiese aktiwiteite aan.

Die puntetoekenning per kwartaal is soos volg:

Graad 8 & 9: Skriftelik 70 en Liggaamsopvoeding 30

Graad 10, 11 & 12: Skriftelik 80 en Liggaamsopvoeding 20