Kamerkoor

As deel van ‘n ryk koortradisie word leerders die geleentheid gebied om in ‘n meer informele omgewing koorsang te bevorder. Daarom word die Kamerkoor in 2013 gestig wat eers bekend gestaan het as die Juniorkoor.  Hierdie koor het tot in 2016 slegs uit graad 8 en 9 dogters bestaan, maar vanaf 2017 word leerders van alle grade die geleentheid gebied om hier te sing, as deel van die koor se visie as opleidingskoor.

Die koor tree tydens verskeie skoolgeleenthede op, waaronder die Reüniekonsert, die kerkoptrede tydens die skool se verjaarsdagnaweek, Koorsig, die Orkes Ekstravaganza asook die Prysuitdeling hoogtepunte is. Die koor neem ook deel aan die jaarlikse Kunswedstryd. ‘n Paassangdiens in die eerste kwartaal saam met die Bloemfonteinse Stadsorkes was in 2018 ‘n groot nuwe hoogtepunt vir die koor.

Oudisies vir die Kamerkoor vind plaas gedurende die laaste twee weke van Januarie, waarna daar dan ‘n oefennaweek plaasvind aan die einde van Januarie.