Geografie

Dit is ’n  wetenskap wat fisiese  en  menslike prosesse,  asook ruimtelike patrone insluit. Die jaarplan vereis  van  elke leerder wat  die  vak bestudeer,  om  ruimtelike verspreiding  van mense,  hul behoeftes  en  bedrywighede,  asook natuurlike verskyndels soos klimaatkunde  en geomorfologie te bestudeer.

Wat die geografiese vaardighede en tegnieke behels,  word die leerder geleer  om kennis  toe te pas om ’n volhoubare bestaan op aarde te verseker.   ’n Topografiese kaart  word gebruik om afstand, rigting en  gradiënt te bepaal,  asook om landvorme en menslike bedrywighede te herken.

Verskeie loopbaanrigtings  word aan die leerarea gekoppel , nl.  Kartograaf,  Hidroloog,  Operateur  in GIS,  Geoloog,  Siviele ingenieurswese,  Argitektuur,  Stad- en streeksbeplanners, asook beroepe in toerisme.

Pragtige modelle,  plakkate en aanbiedings word elke jaar deur die dogters voorgelê.

Dit is voorwaar ‘n wonderlike vak om te kies,  nie net om jou kennis te verbreed nie, maar ook om na aan die skepping te leef,  want die vak is oral om ons!  Dink net aan aardverwarming, aardbewings en vulkane!

UITSTAPPIES EN TOERE

Daar word gepoog om jaarliks ’n uitstappie te onderneem , soos bv.  besoeke aan die weerstasie by die lughawe of Florisbad argeologiese sentrum.

UITSLAE – GRAAD 12

‘n Gemiddelde persentasie van 64.8%  is in 2016 behaal en ’n tweede plek in die  Motheo distrik.

LEERKRAGTE

Tans onderrig  me. Cloete Geografie gr.10-12