Fotografie

Meisieskool Oranje het ‘n fotografieklub by die skool wat elke week op Dinsdae vergader.
Hier kry die meisies die geleentheid om meer van fotografie te leer.’n Professionele persoon bied die kursus aan. Eers word daar aan die teoretiese en tegniese aspekte aandag gegee. Dan neem die meisies foto’s waarna hulle self die negatiewe ontwikkel en hulle eie foto’s druk. By Meisieskool Oranje het ons eie toerusting wat die bedryf van die klub baie vergemaklik. So kan die meisies dan op hulle eie aangaan en leer.Kontakpersoon – Gerhardus Bosch (083 384 1466)