Engels

Slegs Engels Eerste Addisionele Taal word by Oranje aangebied

Die vakonderwysers is:

Me. Dorothy Coetzee (departementshoof)

Me. Adéle Dempers

Me. Christine Hugo

Me. Naretha Swanepoel

Me. Deirdré van der Merwe

Me. Iris Viljoen

Oranje se Engels-departement het in 2016-matriekeksamen die eerste posisie in die Vrystaat en Motheo-distrik behaal. Die klasgemiddeld vir 2016 was 73,6%.

Leerders neem jaarliks aan die Engels-olimpiade deel.

Die dogters behaal gereeld op nasionale en provinsiale vlak pragtige prestasies met hul Engelse skryfwerk, debat- en redenaarsvermoëns.

Die Engels-departement se doelstelling is om deur die KABV (of CAPS) in ’n dinamiese, kreatiewe en gekoesterde omgewing leerders te kweek wat op alle vlakke met selfvertroue in Engels kan kommunikeer.