Besigheidstudies

Die vak Besigheidstudie handel oor kennis, vaardighede, houdings en waardes kritiek vir ingeligte, produktiewe, etiese en verantwoordelike deelname aan formele en informele, ekonomiese sektore. Die vak omsluit besigheidsbeginsels, teorie en praktyk wat die ontwikkeling van entrepreneursinisiatiewe, volhoubare besighede en ekonomiese groei ondersteun.

Besigheidstudie verseker dat leerders:

  • noodsaaklike besigheidskennis, vaardighede en beginsels bekom en toepas om produktief en winsgewende besigheid in veranderende besigheidsomgewings te bedryf;
  • besigheidsgeleenthede skep, probleme kreatief oplos en risiko’s neem, en die regte van ander en ongewingsvolhoubaarheid respekteer;
  • gemotiveerde, selfgerigte, reflektiewe lewenslange leerders is wat hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik kan bestuur, terwyl hulle werk om die besigheidsdoelwitte te bereik;
  • basiese leierskap- en bestuursvaardighede en –beginsels toepas terwyl daar met ander saamgewerk word om besigheidsdoelwitte te bereik.

 

VAKONDERWYSERS:

Mnr. S. Buys

Me. A. Steyn

Me. L. Noomé