Die Meisieskool Oranje het ’n uitstekende akademiese rekord.

Oranje is sedert die toekenning gemaak is, onder die top 50-skole in die Vrystaat.  Die graad 12 Nasionale Senior Sertifikaat-uitslae vir die afgelope vyf jaar lyk soos volg:

Graad 12
2017
2016
2015
2014
2013
Aantal kandidate
142
134
155
117
134
Slaagsyfer
100%
100%
100%
100%
98%
Universiteitstoelating
92.%
92.1%
94.6%
87.6%
87%
A-gemiddeldes
29
33
31
24
24
Vakonderskeidings
279
292
283
283
283

 

Die volgende vakke ontvang toekennings van die onderwysdepartement op provinsiale vlak:

Wiskunde,Rekeningkunde en Fisiese Wetenskap

Oranje word aangewys as die beste Wiskunde- en wetenskapskool in die Vrystaat.

Oranje het ’n baie trotse sporttradisie en glo in die beginsel dat ’n gesonde liggaam ’n gesonde gees huisves.  Pres. Steyn, ons stigter, het reeds in 1907 – die stigtingsjaar – ’n netbal-, tennis- en hokkiebaan aangelê.